När behöver man ha skyddat boende?

Många människor utsätts varje dag för hot, fysisk-, eller psykisk misshandel. Känner man att man nått en oacceptabel gräns och är orolig över sin personliga säkerhet har man rätt till hjälp. Oftast är det en partner, familjemedlem eller annan släkting som utsätter personen för misshandel eller hot. Det är viktigt att tänka på att misshandel inte behöver vara fysisk. Att säga att någon är värdelös, utsätta den för sexuella övergrepp eller kontrollera är också allvarliga övergrepp.

Vad kan man få för hjälp?
Att få skyddat boende kan innebära lite olika saker, bland annat beroende på ålder. Är man under 18 år och känner sig hotad hemma eller har blivit utsatt för övergrepp av något slag, kan man få en lösning som innebär att man får bo i familjehem. Den som däremot är myndig och kvinna kan få skyddat boende hos en kvinnojour. På vissa håll i landet finns det också speciella skyddade boenden för ungdomar.

Hur kommer man in på ett skyddat boende?
Är man i en akut situation med fara för liv eller hälsa kan man ringa 112 för att få hjälp. Är situationen något så när kontrollerad kan man istället kontakta socialtjänsten. Man kan då ringa kommunens växel för att bli slussad vidare. Det är också möjligt att direkt ta kontakt med en kvinnojour eller en så kallad kvinnofridsmottagning. På internet kan man hitta information om vad som erbjuds i just din kommun.